Stichting

Alle informatie over de stichting Hartige Samaritaan kunt u op deze pagina vinden

Doelstelling zoals vermeld in de statuten

  1. acceptatie en integratie tussen Nederlandse burgers, studenten en vluchtelingen stimuleren;
  2. vluchtelingen de mogelijkheid bieden werkervaring op te doen;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuurders van Hartige Samaritaan ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Hartige Samaritaan heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

De activiteiten van Hartige Samaritaan bestaan uit het opzetten van een pop-up restaurant in Delft, en het zoeken van initiatiefnemers die dit ook in andere Nederlandse steden willen doen. Daarnaast zal er verder worden geïnventariseerd wat voor andere acties ook verwezenlijkt kunnen worden die geschikt zijn om de integratie te bevorderen.

Verkort beleidsplan

Het beleid van Hartige Samaritaan is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het opzetten van een pop-up restaurants. Hartige Samaritaan heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Hartige Samaritaan werft gelden door het aanvragen van fondsen die aansluiten bij onze doelen, kerkgemeenschappen aanschrijven, donateurs werven via netwerken van bestuurders en betrokken vrijwilligers en via (lokale) media voor een sponsoractie en een afdracht bij activiteiten naar de stichting. Voor het beloningsbeleid van Hartige Samaritaan, zie hiervoor. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie van Hartige Samaritaan wordt gevoerd door de secretaris en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester van de stichting.

Info

Stichting Hartige Samaritaan
Hof van Delftlaan 53,
2613 BK Delft
Nederland

Telefoon: 06-11821747
E-mail: info@hartigesamaritaan.nl
Website: hartigesamaritaan.nl

KvK-nr. 67035388
RSIN: 856802773

IBAN: NL 47 INGB 0007 5698 30
BIC: INGBNL2A

Downloads

Bestuur

Voorzitter
J.W. van Galen
voorzitter@hartigesamaritaan.nl

Penningmeester
Y.S. Hekman
penningmeester@hartigesamaritaan.nl

Secretaris
C. Janssen
info@hartigesamaritaan.nl

Bestuurslid
J. Kenselaar

Bestuurslid
J.M. Verzendaal

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Krijg een mail als er meer projecten worden georganiseerd

You have Successfully Subscribed!

Share This