Omschrijving

Hartige Samaritaan is een pop­up restaurant waar vluchtelingen en Nederlanders vrijwillig samenwerken om de gasten een fijne maaltijd te geven. Bij Hartige Samaritaan komen culturen samen en ontmoeten vluchteling en Nederlander elkaar. Het restaurant is een geweldige en makkelijke manier om vrijwilligerswerk voor en met vluchtelingen te doen.

Details

Opening: 25 februari – 25 maart 2017
Locatie: Schoolstraat 11, Delft

“Uw hulp heeft dit project mogelijk gemaakt en geeft vluchtelingen een betere kans in onze maatschappij, Hartig Bedankt!”

Het managementteam

Over dit project

Hoe kan een vluchteling in contact komen met de samenleving? Jan Willem van Galen, student aan de TU Delft, stelde zichzelf deze vraag en kwam op het idee om een pop-up restaurant te starten dat gerund wordt door vluchteling en Nederlander. Samen met andere studenten richtte hij een stichting op om dit werkelijkheid te maken; Hartige Samaritaan. Op dit moment werkt een groep van ruim 40 vrijwilligers, vluchteling en Nederlander, aan dit restaurant.

Het doel
Vluchtelingen hebben vaak moeite om te integreren in de samenleving en voelen zich niet altijd geaccepteerd. De taal is lastig, de gebruiken zijn anders en contact leggen met de buitenwereld is niet gemakkelijk. In het pop-up restaurant ontmoeten vluchtelingen en Nederlanders elkaar door samen te koken en te genieten van heerlijk eten. Een vluchteling maakt zo kennis met de Nederlandse taal, gewoontes en cultuur en vindt zo een betere draai in de samenleving. Bij de Nederlander neemt het onbegrip af en krijgt de vluchteling een gezicht.

Doelen

Z

Acceptatie en integratie tussen vluchtelingen en Nederlanders bevorderen

Vluchtelingen de kans bieden om werkervaring op te doen

Nederlanders inspireren om ook actief vluchtelingen bij te staan

“Door samen te koken en te eten leer je elkaar goed kennen. Ook is het op deze manier makkelijker om de Nederlandse taal en cultuur te leren!”
Obada Sannaa

Syriër, Keukencommissie

Realisatie

We kijken terug op een zeer geslaagde maand, vol activiteiten. Er zijn een paar honderd gasten langs geweest, van verschillende achtergronden, mensen hebben zich ingeschreven als buddy voor een vluchteling, er zijn honderden exemplaren van het boek ‘Vriendelingen’ (een boek vol vluchtelingverhalen en andere initiatieven) verkocht en er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan. Daarnaast is er met de opbrengsten van het restaurant 22.000 opgahaald voor stichting Timon.

Euro winst

Winst

Hartige Samaritaan is niet uit op winst, alleen als het gaat om de acceptatie en integratie van vluchtelingen. De opbrengst van het restaurant schenken wij daarom aan stichting Timon. Deze stichting helpt kinderen, jongeren of jongvolwassenen om veilig, weerbaar en zelfstandig te leven.

Vrijwilligers

Alle medewerkers van het restaurant, zowel degenen die u binnen ziet rondlopen als hen die achter de schermen werken, doen dit vrijwillig. Het zijn mensen die zich bewogen voelen voor de situatie van vluchtelingen en zich hiervoor willen inzetten met hun tijd en energie. Dankzij hun inzet zijn de kosten van het restaurant laag waardoor er geld over blijft om ook na sluiting van het restaurant de vluchtelingen te helpen, zij het door financiële steun. Wij zijn al deze vrijwilligers erg dankbaar dat zij dit project steunen!

Sponsors

Dit project is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors:

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Krijg een mail als er meer projecten worden georganiseerd

You have Successfully Subscribed!

Share This